Poštovani članovi,

pozivamo Vas da na redovitu Izbornu Skupštinu Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u četvrtak 3. prosinca 2015. godine u 17:30 sati u klupskim prostorijama u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći: 

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,

2. Izbor radnih tijela:

a) Radnog predsjedništva – 3 člana,

b) Verifikacijska komisija – 3 člana,

c) Izborne komisije – 3 člana,

d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

3. Izvješće Verifikacijske komisije,

4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine i Dnevnog reda,

5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 11.10.2014. g.,

6. Izviješće o radu tijela kluba za 2015.:

a) Izviješće o radu kluba za 2015. – podnosi predsjednik kluba,

b) Financijsko izviješće za 2015. – podnosi predsjednik kluba,

c) Nadzornog odbora – podnosi predsjednik Nadzornog odbora,

d) Izviješće Stegovne komisije – podnosi predsjednik Stegovne komisije,

7. Izmjene i dopuna Statuta kluba,

8. Razrješnica dosadašnjih tijela kluba,

9. Izbori za tijela kluba:

a) Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika kluba,

c) Nadzornog odbora,

d) Stegovna komisija

10. Izviješće Izborne komisije

11. Prijedlog programa i financijskog plana za 2016. godinu,

12. Pitanja i prijedlozi.

                                   PREDSJEDNIK IOK „ZAGREB“                                                                                    

                                             Damir Kasap