Poštovani članovi,

pozivamo Vas da na redovitu izvještajnu Skupštinu Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u utorak 15. ožujka 2016. godine u 18:00 sati u klupskim prostorijama u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

                                                      DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,

2. Izbor radnih tijela:

a) Radnog predsjedništva – 3 člana,

b) Verifikacijska komisija – 3 člana,

c) Izborne komisije – 3 člana,

d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

3. Izvješće Verifikacijske komisije,

4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,

5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 03.12.2015. g.,

6. Financijsko izviješće za 2015. godinu,

7. Izviješće Nadzornog odbora,

8. Usvajanje završnog računa kluba za 2015. godinu,

9. Primanje na znanje izviješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja

   i kontrola za 2015. godinu,

10. Razno.

Predsjednik IOK „Zagreb“                                                                                                                

Damir Kasap