Poštovani članovi,

pozivamo Vas na REDOVITU SKUPŠTINU Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u četvrtak 29. prosinca 2016. godine u 18:00 sati u klupskim prostorijama u ulici Kralja Držislava 6 u Zagrebu. Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći: 

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,

2. Izbor radnih tijela:

a) Radnog predsjedništva – 3 člana,

b) Verifikacijska komisija – 3 člana,

c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

3. Izvješće Verifikacijske komisije,

4. Usvajanje Dnevnog reda,

5. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,

5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 15.03.2016. godine.,

6. Program rada i financijski plana za 2017. godinu,

12. Razno.

S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                                                               

Predsjednik IOK „Zagreb“                                                                                                                  

Damir Kasap