SKUPŠTINA KLUBA

Zagreb, 21.03.2017. – U utorak je u prostorijama Centra „Vinko Bek“ u Kušlanovoj  59a održana redovna godišnja skupština Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“.  Predsjednik kluba Damir Kasap podnio je izvješće o ostvarenim sportskim rezultatima u 2016. godini i financijsko izvješće, a Nenad Ilibašić izvješće Nadzornog odbora.

Sva tri izvješća su prihvaćena jednoglasno kao i izvješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja. Skupština je usvojila i Strateški plan kluba za razdoblje 2017/2020 god.

Objavljeno: 21.03.2017. godine

NAJAVA: SKUPŠTINA INVALIDSKOG ODBOJKAŠKOG KLUBA “ZAGREB”

Poštovani članovi,

pozivamo Vas da na redovitu izvještajnu Skupštinu Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u utorak 21. ožujka 2017. godine u 19:30 sati u prostorijama Centra „Vinko Bek“ u ulici Kušlanova  59a u Zagrebu. Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći: 

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda,

2. Izbor radnih tijela:

a) Radnog predsjedništva – 3 člana,

b) Verifikacijska komisija – 3 člana,

c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

3. Izvješće Verifikacijske komisije,

4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,

5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 29.12.2016. g.,

6. Izvješće o radu kluba za 2016. god.

7. Financijsko izviješće za 2016. godinu 

8. Izvješće Nadzornog odbora,

9. Usvajanje financijskog izviješća i završnog računa kluba za 2016. god.,

10. Primanje na znanje izviješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja

    i kontrola za 2016. godinu,

11. Strateški plan kluba za razdoblje 2017./2020. god.

12. Razno

S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                                                               

Predsjednik IOK „Zagreb“                                                                                                                  

Damir Kasap