Emisija: Utorak, 11.04.2017. 09:30

Zajedno za Hrvatsku bez mina kampanja je koju provodi Invalidski odbojkaški klub Zagreb u suradnji sa hrvatskim Centrom za razminiranje. 
Zajedno za Hrvatsku bez mina kampanja je koju provodi Invalidski odbojkaški klub Zagreb u suradnji sa hrvatskim Centrom za razminiranje. Prema njihovim podacima u ovoj godini ukupna površina minski sumnjivog prostora proteže se na 446 četvorna kilometra gdje se može naći 43 tisuća zaostalih mina, a minski sumljivo područje obuhvaća devet županija sa 63 grada i općine. Ono što je najgore od mina je od kraja rata do kraja prošle godine stradalo 595 osoba. Hrvatska pripada krugu zemalja u svijetu koje imaju najveći broj stradalnika pa samim time i znatno veću potrebu za podrškom i pomoći.

Slušaj emisiju