11.12.2017., Zagreb – Danas je u prostorijama kluba održana sjednica Predsjedništva kluba na kojoj je usvojen prijedlog Program rada i financijski plan kluba za 2018. godinu, dnevni red i datum održavanja Skupštine kluba.

Poštovani članovi,

pozivamo Vas na REDOVITU SKUPŠTINU Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u četvrtak 21. prosinca 2017. godine u 19:00 sati u prostorijama Centra Vinko Bek u ulici Kušlanova 59a u Zagrebu. Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,

2. Izbor radnih tijela:

a) Radnog predsjedništva – 3 člana,

b) Verifikacijska komisija – 3 člana,

c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

3. Izvješće Verifikacijske komisije,

4. Usvajanje Dnevnog reda,

5. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,

6. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 21.03.2017. godine.,

7. Program rada i financijski plana za 2018. godinu,

8. Razno.

Predsjednik IOK „Zagreb“                                                                                                                

Damir Kasap