Zagreb, 12.06.2018. – U utorak je u prostorijama Centra „Vinko Bek“ u Kušlanovoj  59a održana redovna godišnja skupština Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“.  Predsjednik kluba Damir Kasap podnio je izvješće o ostvarenim sportskim rezultatima u 2017. godini i financijsko izvješće, a Nenad Ilibašić izvješće Nadzornog odbora.

Izviješće o radu IOK Zagreb za 2017_skupstina

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Sva tri izvješća su prihvaćena jednoglasno kao i izvješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
 2. Izbor radnih tijela:
 3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
 4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
 5. c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 6. Izvješće Verifikacijske komisije,
 7. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
 8. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 29.12.2017. g.,
 9. Izviješće o radu kluba i financijsko izviješće za 2017. godinu,
 10. Izviješće Nadzornog odbora,
 11. Usvajanje završnog računa kluba za 2017. godinu,
 12. Primanje na znanje izviješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja

   i kontrola za 2017. godinu,

 1. Razno