Poštovani članovi,

pozivamo Vas na redovitu Skupštinu Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u četvrtak 30. svibnja 2019. godine u 19:00 sati u prostorijama Centra Vinko Bek u ulici Kušlanova 59a u Zagrebu. Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda,
  2. Izbor radnih tijela:
  3. a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
  4. b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
  5. c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika