STATUT

STRATEŠKI PLAN 2017 – 2020

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GOD

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O RADU KLUBA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2021. godina
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2021. godinu
BILANCA 2021
Izvješće o radu kluba za 2021. godinu
2020. godina
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2020. godinu
BILANCA 2020
Izvješće o radu kluba za 2020. godinu
2019. godina
Izviješće o radu kluba za 2019. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu
BILANCA 2019
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2019. godinu
2018. godina
Izvješće o radu kluba za 2018. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2018. godinu
BILANCA 2018