STATUT

STRATEŠKI PLAN 2017 – 2020

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O RADU KLUBA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2020. godina
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2020. godinu
BILANCA 2020
Izvješće o radu kluba za 2020. godinu

2019. godina
Izviješće o radu kluba za 2019. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu
BILANCA 2019
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2019. godinu

2018. godina
Izvješće o radu kluba za 2018. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2018. godinu
BILANCA 2018