Invalidski odbojkaški klub “Zagreb” partner u projektu RESET Vas poziva na predstavljanje inicijative “Planinarenje i penjanje za sve”

U subotu, 14.12.2019. u Božidarevićevoj 11, knjižnica Zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala , u 15.00 sati, održava se: projekcija i predstavljanje hvalevrijedne Inicijative Stjepan Dubac i PDS Velebit, kojoj je cilj potaći i uključiti osobe s invaliditetom i što širi krug ljudi – članove njihovih obitelji, prijatelje, rehabilitatore i edukatore koji rade sa osobama s invaliditetom – da zajedno sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima u prirodi.

Pozvani ste da saznamo više o inicijativi Planinarenje i penjanje za sve, Stjepan će odgovoriti na sva vaša pitanja.

Ovo predavanje organizirano je u sklopu projekta RESET – REhabilitacija, Stručne Edukacije i Transformacija, koji je sufinanciran kroz potporu proračuna Grada Zagreba.

NOSITELJ PROJEKTA RESET:
Udruga osoba s amputacijom udova Grada Zagreba i Zagrebačke županije [UAZ]

PARTNER:
Invalidski odbojkaški klub “Zagreb”