POZIV

Poštovani članovi,
pozivamo Vas da na redovitu izvještajnu Skupštinu Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u subotu 20. lipnja 2020. godine u 12:30 sati u prostoru RRC Jezero Granešina, Fabijanićeva ul. bb, Zagreb. Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlažemo slijedeći: 

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda,
2. Izbor radnih tijela:
a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
3. Izvješće Verifikacijske komisije,
4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 07.11.2019. g.,
6. Izviješće o radu kluba i financijsko izviješće za 2019. godinu,
7. Izviješće Nadzornog odbora,
8. Izmjene i dopune Plana i programa rada i financijskog plana kluba za 2020.godinu.
9. Primanje na znanje izviješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i
kontrola za 2019. godinu,
10. Razno.

Predsjednik IOK „Zagreb“  
Damir Kasap