Zagreb, 21.12.2021

POZIV

Na temelju Članka 34. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“, Predsjedništvo kluba saziva redovitu sjednicu Skupštine Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“, koja će se održati u srijedu 29. prosinca 2021. s početkom u 18,00 sati u klupskim prostorijama u ul. Kralja Držislava 6 u Zagrebu.

Predsjedništvo kluba za sjednicu predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
2. Izbor radnih tijela:
a) Radno predsjedništvo – 3 člana,
b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
3. Izvješće Verifikacijske komisije,
4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine i Dnevnog reda,
5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 24.11.2020. g.,
6. Usvajanje završnog računa za 2020. godinu,
7. Prijedlog Plana i programa rada i financijskog plana kluba za 2022.godinu,
8. Usvajanje Strateškog plana za razdoblje 2022. – 2023. godina,
9. Pripajanje Kluba sjedeće odbojka „Agram“ Invalidskom odbojkaškom klubu „Zagreb“
10. Razno

Predsjednik IOK „Zagreb“                                               

Damir Kasap