Poštovani članovi,
pozivam Vas na redovitu izvještajnu Skupštinu Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u utorak 31. svibnja 2022. godine u 19:30 sati u prostorijama Centra „Vinko Bek“, Kušlanova 59a, Zagreb. Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlaže slijedeći: 

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda,
2. Izbor radnih tijela:
a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
3. Izvješće Verifikacijske komisije,
4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 29.12.2021. g.,
6. Izviješće o radu kluba i financijsko izviješće za 2021. godinu,
7. Izviješće Nadzornog odbora,
8. Izmjene i dopune Plana i programa rada i financijskog plana kluba za 2022.godinu.
9. Primanje na znanje izviješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu,
10. Razrješenje tajnika kluba i  izbor novog tajnika kluba,
11. Razno.

Predsjednik IOK „Zagreb“
Damir Kasap