Broj :23/2023
Zagreb, 17.04.2023.

Svim članovima
Invalidskog odbojkaškog kluba “Zagreb„

P O Z I V

Poštovani članovi,
pozivam Vas na redovitu izvještajnu Skupštinu Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ koja će se održati u četvrtak 27. travnja 2023. godine u 19:45 sati u prostorijama Centra „Vinko Bek“, Kušlanova 59a, Zagreb. Na temelju Članka 32. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“ Predsjedništvo za sjednicu predlaže slijedeći:

 DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda,
 2. Izbor radnih tijela:
  a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
  b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
  c) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 3. Izvješće Verifikacijske komisije,
 4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine,
 5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 20.12.2022. g.,
 6. Izviješće o radu kluba i financijsko izviješće za 2022. godinu,
 7. Izviješće Nadzornog odbora o radu kluba za 2022. godinu,
 8. Primanje na znanje izviješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu,
 9. Izvješće o provedbi EU projekta „Ususret zajedništvu“,
 10. Rasprava o prijedlogu novog Statuta klub,
 11. Razno                                                                                                                            

Predsjednik IOK “Zagreb”
Damir Kasap

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O RADU KLUBA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  ZA 2022. GODINU

Izvješće o radu kluba za 2022. godinu
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2022. godinu
BILANCA 2022