SVIM ČLANOVIMA
INVALIDSKOG ODBOJKAŠKOG KLUBA “ZAGREB„

POZIV

Na temelju Članka 34. stavka 2 Statuta Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“, Predsjedništvo kluba saziva sjednicu Izborne Skupštine Invalidskog odbojkaškog kluba „Zagreb“, koja će se održati u četvrtak 19. listopada 2023. s početkom u 19:45 sati u prostorijama Centra „Vinko Bek“ u Kušlanovoj 59a.
Predsjedništvo kluba za sjednicu predlaže slijedeći

 DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika,
 2. Izbor radnih tijela:
  a) Radnog predsjedništva – 3 člana,
  b) Verifikacijska komisija – 3 člana,
  c) Izborne komisije – 3 člana,
  d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
 3. Izvješće Verifikacijske komisije,
 4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine i Dnevnog reda,
 5. Usvajanje zapisnika sa redovite Skupštine održane dana 27.4.2023. g.,
 6. Izviješće o radu tijela kluba za mandatno razdoblje 2019. – 2023. godina,
  a) Izviješće o radu kluba za mandatno razdoblje 2019. – 2023. g., podnosi predsjednik kluba,
  b) Izvješće o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2019. – 2023. g. , podnosi predsjednik kluba,
  c) Izviješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2019. – 2023. g., podnosi predsjednik Nadzornog odbora,
 7. Razrješnica dosadašnjih tijela kluba,
 8. Izbori za tijela kluba:
  a) Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika kluba,
  b) Nadzornog odbora,
  c) Stegovna komisija
  d) Izbor i imenovanje Direktora kluba,
 9. Izviješće Izborne komisije,
 10. Donošenje odluke o zastupanju kluba,
 11. Imenovanje Odbora za informiranje, informatizaciju, medije i digitalno društvo,

Predsjednik IOK “Zagreb”
Damir Kasap